Мәгълүмат

№ 618 25.06.2021 ел. Түбән Кама муниципаль районы башкарма комитетының «Түбән Кама муниципаль районы территориясендә файдаланылган терекөмешле лампаларны җыю һәм урнаштыру урыннары исемлеге, тәртибе турында» 2017 елның 31 октябрендәге 672 номерлы карарына узгәрешләр кертү турында

Мәгълүмат

Урман янгыннары вакытында үз-үзеңне тоту кагыйдәләре. Суда куркынычсызлык кагыйдәләре.

Галимов Ришат Рәсим улы
Түбән Кама муниципаль районы Сухрау авыл жирлеге Башлыгы